Boriana Net
       boriananet.comТЕЛЕВИЗИЯ    |    ИНТЕРНЕТ    |    ПАКЕТ ОТ УСЛУГИЛЕТНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ РИО 2016 г.

НАЙ-БЪРЗО, НАЙ-СИЛНО, НАЙ-ВИСОКО
бъдете първи с интернет от „Боряна“ САМО ЗА 3,10* ЛВ.

* за първите 2 месеца при сключване на 12 месечен договор. За всички абонаментни планове.

от 01.08.2016 г. до 30.09.2016 г.

Безплатен безжичен рутер.
Безплатна инсталация.
Безплатно оборудване за услугата цифрова телевизия за срока на договора.

Промоционалната цена от 3,10 лв. на месец за услугата „Кабелен интернет“ e валидна за нови и настоящи абонати с безсрочни или срочни договори, които изтичат до 30.09.2016 г. След изтичането на промоционалния период от 2 месеца се прилага стандартната цена за услугата.


  Boriana Company