Boriana Net
       boriananet.comТЕЛЕВИЗИЯ    |    ИНТЕРНЕТ    |    ПАКЕТ ОТ УСЛУГИЕСЕННА ПРОМОЦИЯ 2016 г.

ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ С ВКЛЮЧЕН ПАКЕТ ДИЕМА ЕКСТРА
САМО ЗА 17,80 лв.
* за първите 2 месеца при сключване на 12 месечен договор. За всички абонаментни планове.

от 01.10.2016 г. до 30.11.2016 г.

Безплатна инсталация.
Безплатно оборудване за услугата цифрова телевизия за срока на договора.

Промоционалната цена от 17,80 лв. на месец за услугата "ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ" с включен пакет "ДИЕМА ЕКСТРА" e валидна за нови и настоящи абонати, с безсрочни или срочни договори, които изтичат до 30.11.2016 г. След изтичането на промоционалния период от 2 месеца се прилага стандартната цена за услугата "ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ" от 17,80 лв. на месец и стандартната цена за пакет "ДИЕМА ЕКСТРА" от 4,99 лв.


  Boriana Company